C H Ó R   KO L E G I A T Y   W I L A N O W S K I E J
P R Z Y   P A R A F I I   Ś W .  A N N Y   W   W I L A N O W I E

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa

Chór Kolegiaty Wilanowskiej powstał ponad 60 lat temu. Działalność artystyczna zespołu związana jest z Kolegiatą Wilanowską Św. Anny. Śpiew Chóru ubogaca liturgię niedzielnych Mszy Św. i uroczystości. Zespół ma w swoim repertuarze pieśni na wszystkie okresy liturgiczne, a wśród nich jutrznię bożonarodzeniową, responsoria wielkanocne i na Boże Ciało, śpiewy gregoriańskie. Zespół pielęgnuje tradycję oprawy muzycznej Triduum Paschalnego.
    Chór liczy 25 osób, śpiewa w układzie cztero-głosowym. Stanowi grupę parafialną bardzo zintegrowaną, kreatywną, posiadającą swoje tradycje i zwyczaje. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu. Od 8 lat dyrygentem zespołu jest organista Kolegiaty Wilanowskiej Andrzej Kocik. W 2005 roku Chór przystąpił do Związku Chórów Kościelnych Caecilianum, w którym aktywnie uczestniczy. Posiada swój Zarząd.
    Zespół koncertuje w kraju i za granicą, nagrał 2 płyty. Uczestniczył w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumii (2005 r.), rokrocznie występuje na Festiwalu Chóralnym Caecilianum w Archikatedrze Warszawskiej. Na XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze w Czechach w grudniu 2006 r. zespół otrzymał brązowe pasmo.
Chór podnosi swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach emisyjnych. W 2007 r. zespół koncertował w Niemczech w Bad Berleburgu, współpracując z chórem niemieckim. Koncerty i warsztaty artystyczne były realizowane pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce. Od 5 lat Chór jest organizatorem Wilanowskich Wieczorów Kolędowych. Ich gospodarzem jest Proboszcz Kolegiaty Wilanowskiej. Wieczory Kolędowe rozpoczynają się dwugodzinnym koncertem w wykonaniu zaproszonych Chórów, następnie wszyscy uczestniczą we Mszy Św. ze wspólnym śpiewem ponad 200 śpiewaków. Uroczyste spotkanie kończy się agapą w domu kolegiackim, z dalszą częścią kolędowania.
    Chór Kolegiaty Wilanowskiej jest jedynym rdzennym zespołem funkcjonującym nieprzerwanie od ponad 60 lat na terenie Wilanowa.

S K Ł A D   C H Ó R U

S O P R A N Y

A L T Y T E N O R Y B A S Y
Broniarek Zofia
Królak Jadwiga
Krupińska Danuta
Sieniewicz Barbara
Stokowiec Ewa
Stykowska Jadwiga
Szulborska Teresa
Tomkiel Krystyna
Urszula Kaczyńska
Wasiak Bożena
Zygańska Danuta
Jasny Izabela
Marciniak Lucyna
Niewiadomska-Kocik Joanna
Rybarczyk Wanda
Tarkowska Krystyna
Tchorzewska Jadwiga
Tulińska Krystyna
Wiśniewska Xenia
Kuskowski Witold
Sroka Józef
Buś Marian
Eleryk Adam
Kulczyk Andrzej
Stykowski Krzysztof